κανονικό μέγεθος γραμμάτων
μεγάλο μέγεθος γραμμάτων
πολύ μεγάλο μέγεθος γραμμάτων
Αλλαγή μεγέθους

Η Εταιρεία

Η zanadoo! είναι ένας Ελληνικός Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με βάση το διαδίκτυο. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2008 και είναι νόμιμα αδειοδοτημένος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Έπειτα από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των υποδομών της η zanadoo! ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εμπορικά από τον Μάρτιο του 2009.

Τα στελέχη της zanadoo! διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο τόσο στην εγχώρια όσο και  στην διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Στρατηγικές επιλογές της διοίκησης της εταιρείας για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της είναι η παροχή αποκλειστικά επαγγελματικών λύσεων (σε ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα), καθώς και οι συνέργειες με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του εξωτερικού για την μεταφορά στην Ελληνική αγορά υπηρεσιών τεχνικά δοκιμασμένων και εμπορικά επιτυχημένων.

mainintop

Η Εταιρεία

Η zanadoo! είναι ένας Ελληνικός Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με βάση το διαδίκτυο. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2008 και είναι νόμιμα αδειοδοτημένος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Έπειτα από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των υποδομών της η zanadoo! ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εμπορικά από τον Μάρτιο του 2009.

Τα στελέχη της zanadoo! διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο τόσο στην εγχώρια όσο και  στην διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Στρατηγικές επιλογές της διοίκησης της εταιρείας για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της είναι η παροχή αποκλειστικά επαγγελματικών λύσεων (σε ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα), καθώς και οι συνέργειες με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του εξωτερικού για την μεταφορά στην Ελληνική αγορά υπηρεσιών τεχνικά δοκιμασμένων και εμπορικά επιτυχημένων.